สำหรับคนค้าขายที่อยากมีเงินเก็บ ขายได้เท่าไหร่ๆ แต่ไม่เคยมีเงินเก็บเลย ลองวิธีนี้ดู