เย็นตาโฟมัลลิกา แม๊กนั่ม ข้าวหมูทอดเจ๊จง ข้าวโพด 1 ฝัก