วันนี้เราวัดสัดส่วนมา ตกใจมาก เพราะมันขึ้นมามากกว่าเดิม ต้องลดอ้วนจริงๆแหละ